Хотел Сирена Кранево - адрес: ул. Черно море №6, Кранево, България

Общи условия за резервации и анулации

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между хотел“Сирена“ по повод предоставяните услуги на гостите на хотела.

1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в хотел“Сирена“ може да направите по един от следните начини:

  • чрез  форма за запитване на сайта    www.hotel-sirena-kranevo.com
  • чрез e-mail: sirena_bg@abv.bg ;info@hotel-sirena-kranevo.com
  • на телефон + 359 57966667; + 359 57966665
  • на място в хотела.

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Справка за направената резервация ще получите на посочен от Вас e-mail. В нея се описват типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно информацията за Вашата резервация и се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на стойността на първата нощувка  на всяко  едно от заетите помещения в дните. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от  2 (два) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела.

1.5.При пакетни  и специални предложение по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в размер на 50 (петдесет) % от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на не повече от 2 (два) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок).

1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При не извършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в хотел“Сирена“, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

2. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

  • чрез e-mail: sirena_bg@abv.bg ;info@hotel-sirena-kranevo.com
  • на телефон + 359 57966667; + 359 57966665

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 30 (тридесет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 30 (тридесет) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на стойността на първата нощувка на всяко едно от резервираните помещения, платена като  депозит.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно и празнично предложение в срок по –  кратък от 30 (тридесет) дни преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

2.6.Хотел „Сирена“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

2.7 Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни. само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

3. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

3.2. Резервациите се пазят до 20:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, GDPR 2016/697 ( ЕС) , регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 

4. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в хотел“Сирена“ са посочени на официалния сайт на хотела: http://hotel-sirena-kranevo.com/

5. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела .

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по следната банкова сметка: 

Банка: Райфайзенбанк

IBAN: BG02RZBB91551064142610

BIC: RZBBBGSF

Получател: Техноинженеринг-Комерс ООД

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Хотел „Сирена“  поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела  http://hotel-sirena-kranevo.com/ , както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да  бъдат заплатени отделно.

6.5. В хотел „Сирена“ се спазват разпоредбите на националното законодателство, пушенето в хотела е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, Хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.